D.O.O. CE-HID Centar za hidrauliku i pneumatiku osnovan je 1994. godine kao SZTR FLUID, da bi se 2006. godine preregistrovao u D.O.O. CE-HID.

Bavimo se proizvodnjom hidrauličnih i pneumatskh cilindara, vibro čekića, hidrauličnih agregata, svih vrsta creva i instalacija. Radimo remont hidrauličnih pumpi, motora, razvodnih ventila i cilindara, pneumatskih cilindara, ventila, razvodnika i kočne tehnike. Obavljamo opravku automatike na industrijskim mašinama, projektovanje hidrauličnih agregata i sistema, kao i dijagnostiku i opravku na terenu.

Kadrovi:
Reference: